by Zosia

Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW

50 kilometrów Zofii, czyli Forest Run 2015

Jak to Magda słusznie ostatnio zauważyła, warto pisać relację póki emocje jeszcze nie opadły, a tłum myśli buzuje w głowie. Kiedy zaczynałam pisać tę relację był poniedziałek i choć wzywały już wyzwania nowego tygodnia, to myślami byłam nadal gdzieś w …